Welcome to our site. You can find some information about ...

Společnost OlChemIm s.r.o. realizuje s podporou Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost projekt s názvem „Vývoj metody přípravy standardů jasmonátových prekurzorů
Společnost OlChemIm s.r.o. realizovala s podporou Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost projekt s názvem „Vývoj syntézy nové generace derivátů a metabolitů fytohormonů
Společnost OlChemIm s.r.o. realizovala s podporou Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost projekt s názvem „Vývoj metody přípravy standardů polyaminů